Notas:
1. 1er. contacte: publicitat. Qualsevol acció per entrar en contacte amb un client.
2. Màrqueting: aportar valor. Aportas valor gratuït.
3. Venda: Procés per prendre una decisió el client mitjançant un preu.
4. Producte: entrega del q has promès.
5. Finances: generar beneficis.
6. Organització: l’equip. Manual d’instruccions.

 

Notes: Click and drag from here to move the notes panel. Click and drag the lower right corner to resize it.

Save Note