Notas: Model 1: Li: Lideratge: Piramidal.
1. Activar: 1ª venda.
2. Validar el negoci: aconseguir resultats i qu’els clients estiguin contents. Testimonis. Referenciar. Recomanar. Venda de 1.000€.
3. Escalar: automatizar procesos. Audiència. Viatge a tot el mercat. Venda de 10.000€.
4. Lideratge: canvi d’estrategies. Expansió. Tindre equip.
Venda de 100.000€.

 

Notes: Click and drag from here to move the notes panel. Click and drag the lower right corner to resize it.

Save Note