Notes:
1. 1ª venda: activació del negoci.
2. Validar: creix el negoci.
3. Escalar: ampliar l’audiència. Noves estratègies.
4. Lideratge: màxim rendiment del negoci.

 

Notes: Click and drag from here to move the notes panel. Click and drag the lower right corner to resize it.

Save Note